DOKUMENTY STUDIA

studia_studenci.e+

 

 

 

 

 

 

Regulamin Erasmus+ Studia WSE UAM 2014-2020

Uczelniane Zasady Rekrutacji 2019-20 – Erasmus+

Uczelniane Zasady Finansowania 2019-20 – Erasmus+

Uczelniane Zasady Rekrutacji 2018-19 – Erasmus+

Uczelniane Zasady Finansowania 2018-19 – Erasmus+

Uczelniane Zasady Finansowania PO WER 2017/18 – Erasmus+

Odyseusz – informacje PRZED WYJAZDEM

Erasmus bez tajemnic – Broszura informacyjna ESN w Poznaniu

OLS – informacje podstawowe

Oświadczenie o różnicach programowych

Oświadczenie Promotora

Application Form AMU 2016-17

LA Before the mobility WSE UAM

LA During the mobility WSE UAM

LA After the mobility WSE UAM

Confirmation of Erasmus Study Period

Confirmation of Erasmus Study Period – POWER

Karta Ekwiwalencji WSE Erasmus+

Karta Ekwiwalencji WSE Erasmus+ – wzór wypełniania

Karta Zaliczeniowa Erasmus+

Oświadczenie – konto bankowe

Karta Studenta Erasmusa

Erasmus+ Student Charter

Procedura określania różnic programowych

Rozporządzenie – warunki przenoszenia zajęć Erasmus +

Karta realizowanych różnic programowych – PO ICH WYZNACZENIU

Rezygnacja z wyjazdu w ramach programu Erasmus+

LLP Erasmus archiwum