REKRUTACJA STUDIA

studia_studenci.e+

 

 

 

 

 

 

 

 

A MOŻE  BY TAK… WYJECHAĆ…  NA STUDIA LUB PRAKTYKI W PROGRAMIE ERASMUS+

Drodzy Studenci WSE,

zapraszamy Was do zapoznania się z ofertą wydziałową oraz do rekrutacji na studia i praktyki  w programie ERASMUS+(2020/2021)

Prowadzimy aktualnie rekrutację na wyjazdy na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+ na kolejny rok akademicki (2020/21). W nadchodzącym tygodniu planowaliśmy zakończenie rekrutacji (rozmowy rekrutacyjne). W związku z zarządzeniem nr 431/2019/2020 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród członków społeczności  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przedłużamy rekrutację.

Terminy:

 • składania aplikacji online w systemie USOSweb do dnia 28.04.2020 r. 
 • rozmowy kwalifikacyjne ONLINE 01.05.2020 r. 
 • dostarczenia dokumentów w momencie, w którym to będzie możliwe

W przypadku wyjątkowych sytuacji w których podane terminy nie są możliwe do zrealizowania prosimy o kontakt na erasmuswse@amu.edu.pl

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z oferty wydziałowej!

 

Więcej informacji o zasadach rekrutacji, wymaganych dokumentach, ofercie uczelni, szczegółowy Przewodnik po programie  itp. na stronie:

http://erasmuswse.home.amu.edu.pl/

Rekrutacja na praktyki studenckie jest ciągła i trwa do wyczerpania limitu miejsc w danym roku akademickim (mamy jeszcze miejsca na rok 2019/20)!

Jeżeli zastanawiacie się nad udziałem w wymianie zagranicznej i macie pytania, wątpliwości to zapraszamy do kontaktu drogą mailową (erasmuswse@amu.edu.pl).

Obecnie dyżury na wydziale są zawieszone.

 

Jakie dokumenty należy donieść poza dokonaniem aplikacji w usosweb:

 1. zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów poprzedzającego wyjazd z odpowiedniego względem specjalności Dziekanatu WSE (studenci I roku I stopnia donoszą zaświadczenie o posiadaniu statusu studenta oraz dyplom ukończenia szkoły średniej; absolwenci studiów licencjackich z innych wydziałów/uczelni dostarczają z nich zaświadczenie o średniej ocen oraz zaświadczenie o średniej ocen za okres studiów na WSE);
 2. kserokopie zaświadczeń i certyfikatów potwierdzających znajomość języków obcych; 
 3. kserokopie zaświadczeń udziału w konferencjach naukowych, o działalności w organizacjach studenckich i społecznych oraz innych formach aktywności.

Spis miejsc i uczelni, na które można aplikować na wyjazdy w semestrze letnim 2019/20:

 1. Czechy – University of Ostrava – 2 miejsca – j. angielski
 2. Dania – Aarhus Universitet – 2 miejsca – j. angielski
 3. Francja – Universite de Lorraine – 2 miejsca – j. francuski
 4. Grecja – Aristotle University of Thessaloniki – 2 miejsca – j. angielski
 5. Hiszpania – Universitat Rovira I Virgili Tarragona – 8 miejsc – j. angielski/j. hiszpański
 6. Hiszpania – Universidad de Cordoba – 1 miejsce – wyłącznie studia I stopnia – j. angielski/j. hiszpański
 7. Hiszpania – Universidad de Granada – 1 miejsce – wyłącznie studia I stopnia – j. hiszpański/ j. angielski
 8. Hiszpania – Universidade da Coruna – 2 miejsca – wyłącznie studia I stopnia – j. angielski/j. hiszpański
 9. Hiszpania – Universidad del Pais Vasco – Campus Vitoria-Gasteiz – 1 miejsce – j. hiszpański/j. angielski
 10. Hiszpania – Universidad de Zaragoza – Campus Teruel – 4 miejsca – j. hiszpański
 11. Macedonia – Cyril and Methodius University – 3 miejsca – j. angielski
 12. Niemcy – Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt – 4 miejsca – j. niemiecki
 13. Niemcy – Universität Bremen – 2 miejsca – j. niemiecki
 14. Niemcy – Evangelische Fachhochschule Darmstadt – 4 miejsca – j. niemiecki
 15. Niemcy – Evangelische Fachhochschule Nürnberg – 2 miejsca – j. niemiecki
 16. Norwegia – Universitetet i Agder – 1 miejsce – j. angielski
 17. Turcja – Anadolu University – 8 miejsc – j. angielski
 18. Turcja – Cumhuriyet (Republik) University – 4 miejsca – j. angielski
 19. Włochy – Universita degli Studi di Macerata –2 miejsca – j. angielski/j. włoski
 20. Włochy – Universita degli Studi di Roma „La Sapienza” – 1 miejsce – j. włoski
Na wyjazdy na studia na uczelniach zagranicznych mogą aplikować wszyscy obecni studenci (stacjonarni i niestacjonarni) Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu, z każdego kierunku (PEDAGOGIKA i PEDAGOGIKA SPECJALNA) i z każdej specjalności! W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy na dyżur! 

UWAGA!!! Jeśli masz wątpliwości czy wyjazd Erasmus+ jest dla Ciebie polecamy poczytać broszurę: ERASMUS+ BEZ TAJEMNIC autorstwa grupy ESN w Poznaniu!

Przed kontaktem mailowym polecamy przeczytać: PRZEWODNIK ERASMUS+ WSE UAM! oraz regulamin wyjazdów znajdujący się w zakładce DOKUMENTY STUDIA. Odpowiadamy na pytania wysłane tylko ze studenckiej poczty uniwersyteckiej!


 ERASMUS+ WYJAZDY NA STUDIA 

Wszystkich studentów zainteresowanych wyjazdem semestralnym (zimowym/letnim) lub rocznym zapraszamy do zapoznania się z ofertą uczelni partnerskich dostępną poniżej oraz w systemie USOS-web. Prosimy o dokonanie weryfikacji stron internetowych uczelni partnerskich, zwracając szczególną uwagę na programy studiów. Ponadto prosimy zapoznać się z regulaminami wyjazdów i zacząć gromadzić niezbędne dokumenty.

Szczegółowe wytyczne odnośnie rekrutacji i dalszych etapów znajdują się w zakładce: Przewodnik Erasmus+ WSE UAM.

Na etapie rekrutacji niezbędne jest wypełnienie i dostarczenie do Wydziałowego Biura Erasmus+:

 1. wypełnienie wniosku online poprzez indywidualne konto USOSweb;
 2. zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów poprzedzającego wyjazd z odpowiedniego względem specjalności Dziekanatu WSE (absolwenci studiów licencjackich z innych wydziałów/uczelni dostarczają z nich zaświadczenie o średniej ocen oraz zaświadczenie o średniej ocen za okres studiów na WSE);
 3. oświadczenie o zobowiązaniu do realizacji różnic programowych wynikających z udziału w wymianie studenckiej Erasmus+ (wzór w zakładce dokumenty studia).
 4. zgodę opiekuna naukowego (promotora) pracy licencjackiej/ magisterskiej/ doktorskiej na wyjazd na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+ (jeżeli promotor został już wyznaczony – wzór w zakładce dokumenty studia);
 5. kserokopie zaświadczeń i certyfikatów potwierdzających znajomość języków obcych; 
 6. kserokopie zaświadczeń udziału w konferencjach naukowych, o działalności w organizacjach studenckich i społecznych oraz innych formach aktywności.

Wykaz wszystkich partnerskich uczelni zagranicznych Wydziału Studiów Edukacyjnych:

Kraj Nazwa uczelni Adres internetowy
CZECHY Masarykova Univerzita w Brne www.muni.cz
University of Ostrava www.osu.cz
DANIA Aarhus Universitet http://www.au.dk
FRANCJA Universite Nancy – Universite de Lorraine http://www.univ-lorraine.fr
GRECJA Aristotle University of Thessaloniki http://www.auth.gr
HISZPANIA Universidad de Cordoba www.uco.es
Universidade de a Coruna www.udc.es
Universidad de Granada www.ugr.es
Universidad De Jaen http://www.ujaen.es
Universidad del Pais Vasco (Bilbao) www.ehu.es
Universitat Rovira I Virgili Tarragona www.urv.es
Universidad de Zaragoza www.unizar.es
ŁOTWA Rezeknes Augstskola www.ru.lv
NIEMCY Universität Bremen www.uni-bremen.de
Evangelische Fachhochschule Darmstadt http://www.efh-darmstadt.de
Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt http://www.ku-eichstaett.de
NORWEGIA Hogskolen I Agder www.hia.no
PORTUGALIA Universidade Lusofona de Humanidades e Tecnologias http://www.ulusofona.pt
Universidade Lusófona do Porto http://www.ulp.pt
SŁOWENIA University of Ljubljana http://www.uni-lj.si
TURCJA

10 rzeczy – przed wyjazdem na Erasmus+ do Turcji

Anadolu University http://www.anadolu.edu.tr
Cumhuriyet (Republik) University www.cumhuriyet.edu.tr
WIELKA BRYTANIA Stranmillis University College www.stran.ac.uk
WŁOCHY Universita degli Studi di Macerata www.unimc.it
Universita degli Studi di Roma „La Sapienza” www.uniroma1.it


Wyjazdy na studia  – wysokość stawek w programie Erasmus+ na rok akademicki 2018/19 i 2019/20: 

Wsparcie indywidualne dla osób wyjeżdżających w akcji 1. „Mobilność edukacyjna” w ramach sektora: szkolnictwo wyższe. Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej przedstawionymi w Przewodniku programu Erasmus+.

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w euro

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

500

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

450

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

400

Studenci uprawnieni do otrzymywania lub otrzymujący stypendium socjalne, wyjeżdżający na studia – dodatkowo ok. 200 euro miesięcznie (PO WER).

Studenci niepełnosprawni otrzymują w programie Erasmus+ status uczestnika nieotrzymującego dofinansowania (wyjazd z dofinansowaniem zerowym). Dofinansowanie wyjazdu Studenta niepełnosprawnego jest pokrywane w całości ze środków projektu Zagraniczna mobilność Studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej realizowanego w Programie Operacyjnym „Wiedza Edukacja Rozwój” – PO WER. Takie rozwiązanie zapewnia Studentom niepełnosprawnym otrzymanie dodatkowego dofinansowania uwzględniającego ich potrzeby wynikające z niepełnosprawności. Aby uzyskać dofinansowanie na wyjazd Student niepełnosprawny musi złożyć wniosek do swojej uczelni macierzystej (wysyłającej). Stawki dla osób niepełnosprawnych są corocznie zmieniane, proszę pytać u Koordynatora.

Studenci w trudnej sytuacji materialnej wyjeżdżający na studia uzyskują w programie Erasmus+ status uczestnika nieotrzymującego dofinansowania (wyjazd z dofinansowaniem zerowym). Za Studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej uznaje się tych, którzy otrzymują stypendia socjalne, zgodnie z regulaminem przyjętym na uczelni macierzystej (wysyłającej). Dofinansowanie wyjazdu takiego Studenta jest pokrywane w całości ze środków projektu Zagraniczna mobilność Studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, realizowanego w Programie Operacyjnym „Wiedza Edukacja Rozwój” – PO WER. Dzięki takiemu rozwiązaniu Studenci ci otrzymują dofinansowanie na wyjazd w takiej wysokości jak w programie Erasmus+ oraz dodatkowo kwotę 829 zł (równowartość 200 euro) na każdy miesiąc pierwotnie zaakceptowanego pobytu za granicą. Ten dodatek socjalny przysługuje Studentom, którzy w terminie wyznaczonym przez uczelnię udokumentują prawo do otrzymywania stypendium socjalnego.