PRAKTYKI

praktyki_e+

W ramach programu Erasmus+ student oraz doktorant każdej specjalności Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM może zrealizować praktyki za granicą, zarówno te związane z programem studiów, jak i dodatkowe, jednak obligatoryjnie praktyki powinny być związane ze specjalnością studiów. Studenci i doktoranci WSE UAM mogą aplikować dowolnie do różnych krajów i instytucji w ramach praktyk.

Wyjazd może być realizowany w ramach od 2 – 12 miesięcznych praktyk. Każdy student/doktorant może uczestniczyć w okresach mobilności o łącznym maksymalnym czasie trwania do 12 miesięcy (zarówno studia, jak i praktyki) na każdy cykl studiów – licencjackie, magisterskie, doktoranckie – niezależnie od liczby i rodzajów działań w zakresie mobilności. Uczestnictwo bez dofinansowania z funduszy UE jest wliczane w ten maksymalny czas trwania.

Więcej informacji o programie w Przewodniku programu Erasmus+.