ABSOLWENCI

praktyki_e+

REKRUTACJA NA PRAKTYKI ABSOLWENCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2019/20 TRWA!

Szanowni Państwo zapraszamy studentów kończących studia na kierunku pedagogika i/lub pedagogika specjalna do składania swoich wniosków na praktyki jako absolwent w ramach programu Erasmus+! W ramach praktyk absolwenckich wyjazd może trwać od 2-3 miesięcy i musi odbyć się maksymalnie 12 miesięcy po obronie pracy licencjackiej/magisterskiej/doktorskiej. Plan praktyki powinien być zbieżny ze specjalnością studiów. Aplikację na wyjazd w ramach praktyk absolwenckich trzeba złożyć przed obroną.

Dokumenty należy złożyć do wydziałowego koordynatora (dr Mateusz Marciniak) lub administratora (dr Marta Kędzia) podczas dyżurów lub w godzinach pracy wydziałowego biura Erasmus+ (p. 402, informacje o dyżurach: http://erasmuswse.home.amu.edu.pl/). Ostatni termin na składanie wniosków 17.06.2020 roku w godz.: 9:00 – 9:30.

Dnia 17.06.2020 roku w p. 402 o godz. 9:45 odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna w języku obcym dla osób, którzy złożyły swoje aplikacje. (Język rozmowy: j. angielski, j. niemiecki, j. hiszpański – o innym języku rozmowy prosimy poinformować mailowo na adres erasmuswse@amu.edu.pl).

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz kolejnymi zarządzeniami Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (opublikowanymi na stronie www.amu.edu.pl w zakładce „UAM a COVID-19”) kontakt odbywa się drogą mailową. W sytuacji przedłużania się zagrożenia epidemiologicznego dokumenty będzie należało złożyć drogą mailową, natomiast rozmowy kwalifikacyjne odbędą się ONLINE (przez Microsoft Teams).

W przypadku jakichkolwiek pytań serdecznie zapraszamy do kontaktu: erasmuswse@amu.edu.pl

Procedura rekrutacyjna jest opisana:

REKRUTACJA PRAKTYKI

 

Wyjazdy absolwentów WSE (recent graduates) na praktyki/staże do krajów programu są możliwe także na okres od 2 do 12 miesięcy (jednorazowy wyjazd realizowany jest jako 2 lub 3 miesięczne praktyki). Plan praktyki powinien być zbieżny ze specjalnością studiów. Pobyt absolwenta uczelni na praktyce lub stażu musi się zakończyć w ciągu 1 roku (12 miesięcy) od ukończenia studiów, a okres mobilności wlicza się do łącznego czasu trwania wyjazdów na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na wyjazd, np. jeżeli osoba studiująca na studiach licencjackich w trakcie tych studiów przebywała 9 miesięcy na wyjeździe w ramach LLP-Erasmus lub w ramach „Erasmus+” może teoretycznie wyjechać jako recent graduate po studiach licencjackich, ale tylko na 3 miesiące.

Rekrutacja kandydatów na wyjazdy absolwentów musi się odbyć na ostatnim roku studiów przed obroną pracy licencjackiej/magisterskiej/doktorskiej. Wyjazdy absolwentów na praktyki/staże możliwe są tylko w ramach wymiany z innymi krajami programu. Moment ukończenia studiów jest zdefiniowany w regulaminie studiów (np. „Ukończenie studiów następuje z dniem zdania egzaminu dyplomowego” – obrona pracy).

Jeżeli student w pełni zrealizuje uzgodniony w formie pisemnego porozumienia (Learning Agreement for Traineeships – dokumenty) ze swoją macierzystą uczelnią program praktyki, to uczelnia jest zobowiązana uznać i zaliczyć jego zagraniczną praktykę.

Oferty praktyk: kliknij tutaj i tutaj.