STUDENCI

praktyki_e+

REKRUTACJA NA PRAKTYKI STUDENCKIE (W TRAKCIE STUDIÓW)!

Szanowni Państwo! Rekrutacja na praktyki studenckie (w trakcie studiów) jest ciągła i obowiązuje aż do wyczerpania limitu miejsc. Jeżeli ktoś jest zainteresowany udziałem w praktych polecamy lekturę w dziale REKRUTACJA PRAKTYKI i rozmowy podczas naszych dyżurów!

Szczegółowy przebieg rekrutacji:

REKRUTACJA PRAKTYKI

 

Studenci pierwszego i drugiego stopnia oraz doktoranci WSE UAM mają możliwość odbycia praktyk zagranicznych (w formie praktyk obowiązkowych, określonych przez program studiów lub w formie praktyk dodatkowych) w ramach współpracy z krajami programu – na okres od 2 do 12 miesięcy (jeden wyjazd to 2 lub 3 miesięczne praktyki) na każdym etapie studiów. Plan praktyki powinien być zbieżny ze specjalnością studiów. Okres mobilności wlicza się do łącznego czasu trwania wyjazdów na danym poziomie studiów, np. jeżeli osoba studiująca na studiach licencjackich po ukończeniu pierwszego roku przebywała na 3 miesięcznych praktykach, na drugim roku w semestrze zimowym przebywała 5 miesięcy na wyjeździe w ramach LLP-Erasmus lub w ramach „Erasmus+” może jeszcze wyjechać na praktykę lub na studia, ale tylko na maksymalnie 4 miesiące.

Jeżeli student w pełni zrealizuje uzgodniony w formie pisemnego porozumienia (Learning Agreement for Traineeships) ze swoją macierzystą uczelnią program praktyki, to uczelnia jest zobowiązana uznać i zaliczyć jego zagraniczną praktykę.

Oferty praktyk: kliknij tutaj i tutaj.