KONTAKT

 

 

 

Wydział Studiów Edukacyjnych 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul. Szamarzewskiego 89 bud. D, pok. 402

60 – 568 Poznań

Strona Wydziału Studiów Edukacyjnych


 

Koordynator wydziałowy Erasmus+

dr Mateusz Marciniak
e-mail: mateusz.marciniak@amu.edu.pl
tel. 61 829 21 71
fax. 61 829 21 11

Administrator wydziałowy Erasmus+

mgr Michalina Kasprzak 
e-mail: michalina.kasprzak@amu.edu.pl
tel. 61 829 21 71
fax. 61 829 21 11