KONTAKT

 

 

 

Wydział Studiów Edukacyjnych 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul. Szamarzewskiego 89 bud. D, pok. 402

60 – 568 Poznań

Strona Wydziału Studiów Edukacyjnych


 

Koordynator wydziałowy Erasmus+

dr Mateusz Marciniak
e-mail: mateusz.marciniak@amu.edu.pl
tel. 61 829 21 71
fax. 61 829 21 11

Administrator wydziałowy Erasmus+

dr Marta Kędzia
e-mail: k.marta@amu.edu.pl
phone: 61 829 21 71
fax. 61 829 21 71

mgr Żaneta Garbacik
e-mail: zaneta.garbacik.amu.edu.pl
phone: 61 829 21 71
fax. 61 829 21 71